6ES7212-1HE40-0XB0-PLC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/RLY

Liên hệ

0976797593