AC Servo Yaskawa Sigma 7-SGM7G-13A 1.3kW 120A − SGM7G-20A 1.8 kW 180A

Liên hệ

0976797593