AQUA – 3 phase 380VAC 160kw FRN160AQ1S-4A

Liên hệ