AQUA – 3 phase 380VAC 18.5kw FRN18.5AQ1M-4A

Liên hệ