AQUA – 3 phase 380VAC 2.2kw FRN1.5AQ1M-4A

Liên hệ