Biến tần INVT GD35 – 1.5 kW (GD35-1R5G-4)

Liên hệ