Biến tần INVT GD35 – 5.5 kW (GD35-5R5G/7R5P-4)

Liên hệ

0976797593