Biến tần INVT GD35 – 7.5 kW (GD35-7R5G/011P-4)

Liên hệ