Biến tần INVVT GD20 – 1.5 kW (GD20-1R5G-4)

Liên hệ