Biến tần INVVT GD350 – 5.5 kW (GD350-5R5G-4)

Liên hệ