Biến tần Mitsubishi FR-A820-3.7K-1 3 pha 220V 3.7kW

Liên hệ