Biến tần Mitsubishi FR-F820-1.5K-1 3 pha 220V 1.5kW

Liên hệ