Biến tần Mitsubishi FR-F820-2.2K-1 3 pha 220V 2.2kW

Liên hệ