Biến tần Mitsubishi FR-F840-250K-1 3 pha 380V 250kW

Liên hệ