Biến tần Mitsubishi FR-F840-3.7K-1 3 pha 380V 3.7kW

Liên hệ