Biến tần Mitsubishi FR-F840-30K-1-60 3 pha 380V 30kW

Liên hệ