DVPACAB215

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVPACAB215

Loại : PLC – Accessories

Thông tin sản phẩm : Communication cable for PC (9-pin & 25-pin D-Sub) and PLC, 1.5 m

Danh mục:
0976797593