DVPACAB4A07

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVPACAB4A07

Loại : PLC – Accessories

Thông tin sản phẩm : Extension cable for DVP-EH series PLC and extension module, 0.7m

Danh mục:
0976797593