Delta TP04P-22XA1R – Màn Hình Tích Hợp PLC

Liên hệ

Hãy đánh giá nhé :)

Mã sản phẩm: TP04P-22XA1R

Loại : Màn hình tích hợp PLC Delta

Output type : Relay

Thông tin sản phẩm: Resolution: 192 x 64 / Serial COM ports: USB & RS-485