Delta TP08G-BT2 – Màn Hình Tích Hợp PLC

Liên hệ

Mã sản phẩm: TP08G-BT2

Loại : Màn hình tích hợp PLC Delta

Thông tin sản phẩm: Resolution: 240 x 128 / Serial COM ports: RS-232, RS-422 & RS-485 / 0~9 numeric numeric keypad