PLC Delta Converter IFD8500-A

Liên hệ

Mã sản phẩm: IFD8500-A

Loại : Converter

Thông tin sản phẩm : RS-232 to RS-422 / 485 isolated converter

0976797593