Text Panel Delta TP04G-BL-C

Liên hệ

Mã sản phẩm: TP04G-BL-C

Loại : Text Panel

Thông tin sản phẩm: Resolution: 192 x 64, Serial COM ports: RS-232 & RS-422 / RS-485, 0 ~ 9 numeric keys available

Danh mục: