UB-10-OR16A

Liên hệ

Mã sản phẩm: UB-10-OR16A

Loại : PLC – Accessories

Thông tin sản phẩm : External terminal module for DVP32SN output module

Danh mục:
0976797593