Delta UC-ET010-24B – Bộ Lập Trình PLC

Liên hệ

Mã sản phẩm: UC-ET010-24B

Loại : PLC – Accessories

Thông tin sản phẩm :I/O extension cable for connecting external terminal modules

Danh mục: