UC-ET010-24C

Liên hệ

Mã sản phẩm: UC-ET010-24C

Loại : PLC – Accessories

Thông tin sản phẩm : I/O extension cable for connecting external terminal modules

Danh mục:
0976797593