Delta UC-ET010-24D – Bộ Lập Trình PLC

Liên hệ

Hãy đánh giá nhé :)

Mã sản phẩm: UC-ET010-24D

Loại : PLC – Accessories

Thông tin sản phẩm :I/O extension cable for connecting external terminal modules

Danh mục: