UC-ET020-24B

Liên hệ

Mã sản phẩm: UC-ET020-24B

Loại : PLC – Accessories

Thông tin sản phẩm : I/O extension cable for connecting external terminal modules

Danh mục: