UC-PRG020-12A

Liên hệ

Mã sản phẩm: UC-PRG020-12A

Loại : PLC – Accessories

Thông tin sản phẩm : Communication cable for PLC (DB9 female / 8-pin mini-DIN male) to PC

Danh mục:
0976797593